▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬­­­­­­
๑۩۞۩๑ WELCOME Pıgeons ɯomαn PROFILE๑۩۞۩๑
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


We kunnen stijgen. Maar niet op onze eigen vleugels.
Omdat de vogel wordt geboren met vleugels.
En wij krijgen de vleugels. We kunnen het krijgen.
Als er iemand is die met een oprecht hart naar ons luistert,
die liefheeft, wie we voelen, voor wie
we belangrijk zijn.
Ja, deze liefde, deze aandacht, deze
zorg geeft vleugels.
Soul Wings."🕊


http://www.pinterest.com/kerpsvanwijk
https://www.picmix.com/profile/sijna
https://www.facebook.com/sijnakerp

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

26/09/2021 22:27

PicMix (239)

Baby
Message d'un ange
Punk Gothic Girl
Vintage Portrait
Fijne week
ⓐⒷⒷⒶ
Alien
Adele ( Zangeres )
Girl with aqua blue hair
Rita Hayworth
Surfers with horses in the sea
Wedding Wishes
Gothic  Art
Pennywise
Fantasy portrait
My dream car
Gothic mystery
Fantasy Tiger in blue and brown tones
my kittens 8 weeks old
Welcome to Underworld
Vampire Man Blade
Girl in blue brown
Girls in black and white with chess game
White Angel & Black Angel
woman with daisies
Marilyn Monroe with white doves
Illusion
Japanese girl
animé
bouquet with red tulips
eagle vlieg with fish
Grandmother
Fantasie krijger
Weekend creation
Clark Gable
Marilyn Monroe in black and white

Stickers (340)

"UnderworldzombieUnderworld VampiersUnderworldUnderworldJapanese girlgrandmotherzombie girlmedieval woman...GothicSean ConneryVintage  girlbackgroundmanga loveManga meisje

Commentaires (520)

SLEEPING   BEAUTIE.....
· il y a 58 minutes
hello dear friend sijna,
thank you for your votes.
enjoy your tuesday
love and kisses berdina, :x :x :x
TIGRE VERDE CON FLORES
· il y a 1 jour
GRACIAS A TI SIJNA BENDICIONES
Kaz_Creations 21/08/2021
· il y a 2 jours
❤️❤️❤️❤️❤️
Happy Sunday
Have a Good Day
Love & Hugs Kaz
❤️❤️❤️❤️❤️
Rainy Day
· il y a 2 jours
Liebe Sijna, ich wünsche Dir ein wunderschönes Wochenende. >:D<
Gothic 🖤
· il y a 2 jours
Hello ☀️
Hope you are well, have a nice weekend and a good day 🌼
Kisses, choupette friendship ♥ ️
Ma création ✿ 💖 ‿💖 ✿
· il y a 2 jours
Hola Sijna,
Hartelijk dank voor je leuke como en notitie
Ik wens u een mooi weekend
Kussen en Vriendschap ꧁✿থৣ🤍💖🤍থৣ✿꧂
Thank You
· il y a 3 jours
Thank Yolu very much...Beautiful creation...habe a nice weekend >:D<
Audrey Hepburn Art
· il y a 3 jours
coucou mes petits loups :x :x :x :x :x :x :x
je viens vous souhaite une très belle soirée avec un très bon week-end
je vous envoie des tout gros bisous d'amitié :-*
merci pour tout vos gentil com note & vote ;)
cenaky
SIRENA ASIATICA
· il y a 4 jours
GROETEN EN ZEGENINGEN VRIEND HET BESTE VOOR JOU
SLEEPING   BEAUTIE.....
· il y a 4 jours
hello dear friend sijna,
thank you for your votes.
have a beautiful weekend.
love and kisses berdina, :x :x :x

Suite des commentaires